Gratis fotball for aldersbestemte lag hos Buøy IL

Buøy Idrettslag ønsker å tilrettelegge for mest mulig aktivitet i nærmiljøet på Buøy og områdene i nærheten av Buøy. Fotball skal være en lav- terskelaktivitet som skal inkludere flest mulig lengst mulig, også uavhengig av økonomi. Vi har et godt miljø for både barn og voksne.

Vi i Buøy har derfor et styrevedtak på at fotball på aldersbestemt nivå skal være gratis. Dette er et prøveprosjekt som vi minimum skal gjennomføre de kommende to sesongene. Eneste avgiften for å spille for aldersbestemt fotball i Buøy er da pliktig medlemskap satt til 150 NOK.

Fra Hompencup

Vi trenger både spillere og engasjerte foreldre for å starte nye lag. Buøy tilbyr fast treningstid og bane, utstyr til laget, trenerkurs og råd fra andre i klubben. Tilbudet gjelder for både gutter og jenter. Det kan være rene gutte- og jentelag eller mix lag.

Vi håper og komme i gang med både nye og gamle lag i Januar.

Dersom du har noen spørsmål ta kontakt med:

Christine B. Asbjørnsen: Christine_as84@hotmail.com

eller

Kjetil Knutsen: kjetil@knutsen.as