Adelskalender

Buøy`s  Adelskalender

Spillere med 200 eller flere A-kamper                           01.01.2019

Asle  Sletthaug                                                                                                   641

John  Rune  Hellevik                                                                                        574

Kjetil  Knutsen                                                                                                   533

Ingve  Sletthaug                                                                                                490

Rolf  Sverre  Østerbø                                                                                        478

Johannes  Øverland                                                                                          467

Arild  Andersen                                                                                                   440

Petter  Sværen                                                                                                     410

Stig  Talge                                                                                                              397

Tjøl  Haga                                                                                                              381

Jostein  Melbye                                                                                                     370

Øyvind  Thomassen                                                                                             360

Bjarne  Jonassen                                                                                                  359

Asle  Molven                                                                                                          351

Marcus  Marcussen                                                                                             350

Ørjan  Kristensen                                                                                                  340

Atle  Sundalskleiv                                                                                                 323

Ståle  Lunde                                                                                                           319

Magnor  Jensen                                                                                                    310

Terje  Mannes                                                                                                       307

Svein  Ove  Svendsen                                                                                          306

Olav Ommundsen                                                                                                305

Svein  Marthinussen                                                                                            303

Brynjulf  Kristensen                                                                                             303

Arild  Broberg                                                                                                        300

Øyvind  Molde                                                                                                      293

John  Johannessen                                                                                               291

Ståle  Hagen                                                                                                           285

Jostein  Larsen                                                                                                      283

Frode  Røisland                                                                                                     277

Sverre  Pedersen                                                                                                  270

Kjell  Marthinussen                                                                                              270

Mats  Årthun                                                                                                         254

Svein  Westlye                                                                                                      240

Erling  Haugland                                                                                                   239

Leiv  Molven  jr                                                                                                     219

Steinar  Kristensen                                                                                                218

Petter  Melbye                                                                                                      212

Jan  Magne  Pedersen                                                                                         211

Stig  Haugeland  Larsen                                                                                      209

Arvid  Helgøy                                                                                                         209

Trygve  Gustavsen                                                                                                206

John  Ommundsen                                                                                               201