Gratis fotball for aldersbestemte lag hos Buøy IL

Buøy Idrettslag ønsker å tilrettelegge for mest mulig aktivitet i nærmiljøet på Buøy og områdene i nærheten av Buøy. Fotball skal være en lav- terskelaktivitet som skal inkludere flest mulig lengst mulig, også uavhengig av økonomi. Vi har et godt miljø for både barn og voksne.