Buøy basket – om oss

Image

Buøy basket ble etablert i 2017, og har hatt stabil økning i antall spillere og aktivitet.  Vi har både lag som spiller i serie og deltar på turneringer, og lag som bare spiller for gøy.

Medlemmene kommer  fra hele Stavanger, og flere nabokommuner er også representert. Vi trener i idrettshaller og gymsaler i Hundvåg bydel.

Vi ønsker å gi godt tilbud til barn, ungdom, og voksne basert  på idrettens grunnverdier: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Ta gjerne kontakt med oss på basket@buoy.no

Bli sponsor!
Kurs
Kontaktskjema
Mistet og funnet