Barne fotball

Image

Buøy IL er et lite idrettslag med stort hjerte. Vi har en fotballavdeling som er  tuftet på gode dugnadskrefter fra foreldre og engasjerte personer i lokalsamfunnet. Et godt og inkluderende miljø både for barna og de voksne.

I Buøy betaler man ikke mer enn klubbkontigent på 150kr pr år for å spille fotball. Buøy IL kan tilby fast treningstid på baner, utstyr til laget, trenerkurs samt tips og råd fra erfarne trenere.

Vi har mange lag for både gutter og jenter.

2018: Lag for både gutter og jenter.   Treningstid: 

2017: Lag for både gutter og jenter. Treningstid: Mandag 

2016: Lag for både gutter og jenter. Treningstid: Tirsdag, 17.00-18.00

2015: Lag for både gutter og jenter. Treningstid: Mandag, 

2014. Lag for både gutter og jenter. Treningstid: Tirsdag 18.00-19.00 

Ønsker ditt barn å delta, kan dere ta kontakt direkte med det aktuelle laget. 

For andre spørsmål: post@buoy.no

Med Vennlig Hilsen

Buøy Idrettslag