Oppstart knottelag 2020

Image

Buøy IL er et lite idrettslag med stort hjerte. Vi har en fotballavdeling med tuftet på gode dugnadskrefter fra foreldre og engasjerte personer i lokalsamfunnet. Et godt og inkluderende miljø både for barna og de voksne.

Vi skal starte fotball lag for 2014 og 2015 kullet på Buøy.

I Buøy betaler man ikke mer enn klubbkontigent på 150kr pr år for å spille fotball. Buøy IL kan tilby fast treningstid på baner, utstyr til laget, trenerkurs samt tips og råd fra erfarne trenere.

Tilbudet gjelder både gutter og jenter. 

Oppstart:

2015 kullet har oppstart 13 August kl 17.00 -18.00. Laget ledes av Jonas Stensen og Petter Schwebs.

2014 Kullet har oppstart 25 August kl 17.00 – 18.00. Dette laget ledes av 2 klubbtrenere frem til høstferien. Foreldre oppfordres til å bli med som trenere/lagledere slik at disse kan overta etter høstferien.

For å kunne planlegge oppstarten best mulig så ber vi om at deltakere registreres ved å benytte følgende link:  https://forms.gle/9ZbaFWugLBnN4NFZA

For andre spørsmål: post@buoy.no

Med Vennlig Hilsen

Buøy Idrettslag